Bli mentor

Vill du bli mentor till en begåvad flicka

med utländsk bakgrund?

  • Våra mentorer har ett stort intresse av att se en ambitiös 14–15 årig flicka med utländsk bakgrund, lyckas i Sverige och livet.

  • Våra mentorer vill med sin livserfarenhet visa en ung kvinna vägar in i det svenska samhället.

  • Våra mentorer kommer på 12 schemalagda möten mellan september och juni. På dessa möten träffas hela gruppen adepter och mentorer tillsammans för att besöka arbetsplatser som visar på intressanta yrkesvägar, eller helt enkelt ger kulturella upplevelser!

  • Vi har under året till exempel besökt Södersjukhuset, Sveriges riksdag,  MER arkitektbyrå samt Operan och Stadsmuseet.

  • Därutöver träffar mentorn sin adept en gång per månad, för att ha trevligt och bygga en förtroendefull relation.

  • Man kan till exempel träffas och fika på ett café, följa med på besök till  gymnasieskolor, gå på någon utställning eller museum, besöka en bokhandel eller bibliotek, kanske promenera i skogen med medhavd matsäck, eller bara hänga tillsammans. 

  • Det ska helt enkelt vara trevligt och kanske dessutom visa vägen till svenska fritidsaktiviteter. Vi brukar själva stå för alla kostnader som uppstår i samband med dessa möten, men adepten betalar SL-resan.

  • Mötena äger huvudsakligen rum mellan kl. 16.30 – 19.00, vardagskvällar.

  • Vi tror att det är enklast om du bor i Stockholmsområdet och är i ett skede i livet där du har lite mer tid.

  • Om du vill veta mer, eller helt enkelt ansöka om att bli mentor, sänd ett mail och berätta lite om dig själv, och varför du tycker att detta är viktigt!

Våra mentorer:


Hela livet har jag känt att det som ger mening är att lyssna och berätta, att inspireras och inspirera. Jag hoppas att mina erfarenheter kan få unga kvinnor att växa och blomma ut.

Katharina, civ. ing.

Jag  är genuint intresserad av att se människor utvecklas och vilka miljöer som ger bäst förutsättningar för detta. Jag har sett hur framgångsrikt Region Stockholms projekt med Hälsoinformatörerna är för människor i utsatta områden. Jag känner att vårt projekt Framtidssmedjan möjliggör val som stärker och främjar utveckling i den riktning som en ung kvinna önskar.

Maria, vårdchef

Jag har själv upplevt vikten av vägledning från mentorer under min egen uppväxt, då jag kom till Sverige vid tre års ålder. Det har format mig och gett mig en stark önskan att vara en positiv förebild och erbjuda stöd till andra. Som mentor är mitt mål att erbjuda stöd, vägledning och inspiration.

Sewa, fysiker

Jag har varit VD i privata näringslivet i många år. Jag har ett stort samhällsintresse och vill gärna lära känna personer som vill ha hjälp att lotsas in i det svenska samhället. Kvinnor och flickor har en speciell plats i mitt hjärta.

Ylva, ekonom

Kultur är viktigt för att förstå det sammanhang man lever och växer upp i. Jag vill medverka till att yngre flickor i utsatta områden hittar sin potential och vågar ta steget ut i livet med förvissningen om att det finns personer bakom som stöttar.

Paola, läkare