Finansiering

Vi söker stöd för vår verksamhet, utbildning av mentorer, för materiel och en framtida uppskalning till regions-/rikstäckning.


Tack till:

25AH Design Agency

Rotary Stockholm Djurgården

Stiftelsen Stöd för Utveckling

Privata sponsorer


Stötta vår verksamhet

Genom ditt bidrag möjliggör du adepternas resor till möten, deras måltider samt deras och mentorernas utbildning inom programmet.
Inget bidrag är för litet.

Bankgiro 288-5390