Om oss

VÅRT SYFTE OCH BAKGRUND

Syftet med Framtidssmedjans verksamhet är att ge studiemotiverade unga flickor i utsatta områden verktyg för att kunna integreras i samhället. Det görs dels genom ett mentorsprogram där varje flicka får en egen mentor, dels genom gemensamma arbetsplatsbesök. Organisationsformen är ideell förening; vi startade planeringen i januari 2023 och det första programmet startade i augusti 2023.

Det finns en osynlig grupp av ungdomar i utanförskapsområden, unga flickor som sköter sin skolutbildning och ofta bidrar i hemmet. De har dock svårt att få en bild av vad samhället, kulturlivet, det professionella och politiska samtalet och sammanhangen i det svenska samhället erbjuder. Skolorna vi arbetar med bekräftar denna bild. Projektet vänder sig till dessa flickor i form av ett ett-årigt mentorsprogram. Syftet är att ge flickorna redskap att nå sin fulla potential och underlätta integrering och därigenom bidra till vårt samhälle. Vi vill också skapa mångåriga relationer och vänskapsband över socioekonomiska gränser och mellan generationer efter att programmet avslutats.

Framtidssmedjans styrelse:

  • Paola Granado Németh, leg. läkare, specialist i anestesi och intensivvård, ordförande

  • Anette Johansson, projektledare/inredare på arkitektfirma, ledamot

  • Tove Cederborg, affärsjurist, ledamot

  • Venke Osnes, VD på MER-arkitekter, ledamot