Integritetsskyddspolicy

Integritetsskyddspolicy

Denna integritetsskyddspolicy informerar om hur Framtidssmedjan behandlar personuppgifter när du besöker www.framtidssmejdan.org och när du ansöker till eller deltar i vårt mentorsprogram liksom om du är vårdnadshavare till någon som ansöker till eller deltar i vårt mentorsprogram som adept.

Policyn syftar till att du som registrerad ska känna dig trygg med Framtidssmedjans behandling av dina personuppgifter. Läs därför gärna igenom policyn noga. Har du frågor eller funderingar gällande vår personuppgiftsbehandling är du varmt välkommen att kontakta oss på: framtidssmedjan@gmail.com.

All behandling av personuppgifter inom Framtidssmedjan sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket inbegriper Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”Dataskyddsförordningen”) – GDPR – samt kompletterande nationell dataskyddslagstiftning. Begrepp som används i denna policy motsvarar definitionerna i Dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig

Framtidssmedjan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna policy.

Kontaktuppgifter till Framtidssmedjan finns nedan under rubriken ”Kontaktuppgifter och information”.

Vilken information samlar vi in och från vilka källor?

Framtidssmedjan samlar in information från dig när du besöker vår webbplats, när du gör en intresseanmälan om att bli mentor eller adept i vårt mentorsprogram liksom när du deltar i vårt mentorsprogram. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Sådana situationer kan exempelvis vara när du besöker Framtidssmedjans webbplats eller är i kontakt med Framtidssmedjan på annat sätt.

Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis information om dig via digitala kanaler såsom LinkedIn, Facebook och andra sociala medier när vi manuellt söker information om dig efter din intresseanmälan.

När du besöker vår webbplats

När du besöker Framtidssmedjans webbplats behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Läs även mer i vår cookiepolicy,  www.framtidssmedjan.org/cookie-policy.