Så här arbetar vi

Projektet genomförs genom att skolorna väljer ut lämpliga och intresserade kandidater, i 8:e klass, som vill delta i ett långsiktigt mentorsprogram. Detta år arbetar vi med skolor i Norra Järva (Akalla grundskola, Kista grundskola och Enbacksskolan i Tensta) och antalet flickor/adepter är 16 stycken. Varje flicka får en egen mentor, de träffas regelbundet minst en gång i månaden.

Mentorsgruppen består av seniora kvinnor med lång yrkes- och ledarerfarenhet som genom Framtidssmedjan vill ge tillbaka till samhället med sina kompetenser och tid. Mentorerna har olika bakgrund och kommer att ha ett eget forum för att utbildas, nätverka och därmed stötta samt ta lärdom av varandra. Mentorerna arbetar ideellt och står för sina egna kostnader.

Adepterna introduceras via projektet till flera delar av samhället. Varje månad anordnas besök på olika arbetsplatser och institutioner. Dessa sker i grupp, gemensamt för alla adepter och mentorer. Stående besökspunkter är besök på riksdagen eller motsvarande politisk instans regionalt, få se en repetition på en kulturscen, besöka en sjukvårdsinrättning. Vid ett bankbesök får flickorna en kort ekonomikurs inriktad på deras behov.

Träffarna avrundas med en gemensam måltid på där frågor och andra reflektioner som uppkommit diskuteras. Varje enskild adept följer sedan upp och formulerar sina egna tankar kring sina tillgångar och utvecklingspotential i relation till de nya erfarenheterna med sin mentor. Dessa enskilda träffar har inte enbart som ändamål att täcka rent yrkesmässiga frågor utan även ge perspektiv på livet i sin helhet. Genom programmet lär adepterna känna varandra och kan på så sätt nätverka också efter tiden i mentorsprogrammet.

För att skapa tillit och fullt förtroende för programmet skapas kontakt med adepternas föräldrar och kalendarium skickas till kontaktpersoner på skolorna och även till föräldrarna. Efter att året gått utvärderas programmet och en ny kull startas. Vår halvtidsenkät visade goda resultat där mer än 80 % var positiva eller mycket positiva till programmets innehåll och känsla av trygghet.